COVID-19

Med anledning av Covid-19 är det mycket i samhället som är ovisst just nu. Ovissheten är drabbande och många känner av förklarliga skäl oro och rädsla för sin egen och andras hälsa och oro för sin ekonomi. Kommer jag få behålla mitt arbete? Kommer jag förlora någon anhörig?

På grund av rådande omständigheter är det därför extra viktigt att ta hand om sig själv och andra just nu. Det kan därför vara klokt att söka stöd för råd och psykologisk vägledning i ett tidigt skede, innan situationen kanske blir svår att hantera.

Vid sidan om fysiska besök på mottagningen, erbjuder Värnamo KBT nu även distansbesök i form av telefon- och videosamtal.

Vid fysiska besök är symtomfrihet en absolut förutsättning. Handslag undviks liksom noggrannhet avseende fysiskt avstånd.


I denna artikel kan du läsa om hur du kan hantera oro och rädsla i ”Corona-situationen”.


Hälsningar
Karl Freij
Leg. Psykolog


Instagram

Du har väl inte missat att Värnamo KBT nu även finns på Instagram?

Där kan du följa mitt arbete som psykolog och föreläsare/utbildare.

Instagram Värnamo KBT


Välkommen

Värnamo KBT arbetar med hälsofrämjande insatser och riktar sig till privatpersoner, företag, kommuner, landsting och stat.

Företaget erbjuder handledning och utbildningsinsatser. Sedan starten 2006 har uppdragsgivarna bland annat utgjorts av universitet, privata utbildnings- och vårdföretag, primärvårdsenheter, landsting, behandlingshem och enheter inom socialtjänsten samt kommunala boenden.

Värnamo KBT erbjuder även samtalsterapi. Metodinriktningen är Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Mottagningen är belägen i centrala Värnamo.

Kontakt

Värnamo KBT-mottagning
Herrgården
331 23 Värnamo
0708 – 86 63 80
psykologkf@gmail.com
Kontaktformulär

Böcker

Utbildning

Värnamo KBT erbjuder färdiga utbildningskoncept, skräddarsydda föreläsningar samt workshops anpassade efter kundens behov och önskemål.

Läs mer utbildning här.

Vägvisare

Handledning

Värnamo KBT erbjuder handledning för personalgrupper, kliniskt verksamma psykologer, PTP-psykologer, socionomer, etc.

Läs mer om handledning här.

Stenar

Psykoterapi

Värnamo KBT erbjuder individuell psykoterapi. Metodinriktningen är Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Läs mer om psykoterapi här.