Handledning


Allt arbete med människor, innebär arbete med sig själv. Alla som i sina yrken arbetar med människor, behöver handledning för att kunna fortsätta utvecklas.

Genom handledning ges deltagarna ökad möjlighet att ta ansvar och kontroll och på så sätt lära sig att bättre hantera arbetsutmaningar och må bättre under och efter arbetstid.

Att arbeta med människor påverkar inte bara den enskilda individen, utan kan också ge avtryck på en hel personalgrupp. Därför är det relativt vanligt att handledning sker i grupp. Det innebär att deltagarna i gruppen inte bara får ta del av handledarens kompetens utan även till gruppens samlade kunskap och erfarenheter.

Värnamo KBT erbjuder individuell handledning och grupphandledning inom följande områden:

  • Handledning för kliniskt verksamma psykologer, PTP-psykologer, socionomer, samtalsterapeuter och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
  • Handledning för personalgrupper inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra verksamheter inom kommun, landsting och stat. Grupphandledning anpassas alltid efter gruppens aktuella behov, varför den ibland blir mer processorienterad och ibland mer inriktad på metod och hantering av aktuella ärenden. Ofta alterneras reflektion och inslag av utbildning.
  • Chefshandledning.

Handledningen baseras på följande metodik:

  • Kognitiv Beteendeterapi (KBT) & Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Tillämpad Beteendeanalys
  • Lågaffektivt bemötande

Vägvisare