Om företaget


Herrgården

Värnamo KBT verkar både lokalt och nationellt och vänder sig till privatpersoner, företag, kommuner, landsting och andra organisationer. Företaget tillhandahåller tjänster inom psykoterapi, utbildning och handledning.

Företaget drivs av Leg. Psykolog Karl Freij som 2005 tog psykologexamen vid Göteborgs universitet. Karl har bland annat arbetat inom vuxenpsykiatri, primärvård, företagshälsovård och försäkringsvård.

Karl har även arbetat i olika chefsbefattningar inom vården samt under de senaste tio åren medverkat som föreläsare på flertalet KBT-kurser/utbildningar.

Avonova
Euro Accident
Falck Healthcare
SOS International

Sophiahemmet Rehab Center
Trygghetsrådet
Kris- och Traumacentrum